Bin och andra insekter är livsviktiga för växternas fortplantning och de hjälper till att skapa en miljö där både djur och människor kan leva.

Bin och andra insekter är livsviktiga för växternas fortplantning och de hjälper till att skapa en miljö där både djur och människor kan leva.

Vår miljö är mer och mer välkända rubriker i de flesta medier. 3/4 delar av alla växter är beroende av att bli pollinerade av insekter. Av vår totala livsmedels produktion är mer än 30% beroende av pollinerande insekter.Dagens livsmedels producenter verkar inte förstå att bin och andra insekter är livsviktiga för växternas fortplantning. Jordbruksmetoderna i dag är monotona kulturer. Man sår samma växt på åkern år från år och jorden blir mer och mer utarmad. De tidigare åkerkanterna med en varierande fauna har försvunnit och ersatts av åker. För att skördarna skall bli stora används stora mängder kemiska gödselmedel. De sådda växterna besprutas eller betas med diverse miljögifter som skoningslöst dödar alla insekter.

Fram till mitten av 50-talet hade många människor som bodde på landet även ett par bisamhällen i sin trädgård. Med industrialismen blev flytten från landet allt vanligare och antalet bisamhällen och biodlare minskade kraftigt under 60 till  90 talet då människorna lämnade landet för försörjning i staden. Under 2000 talet har trenden vänt. Vi har blivit allt mer medvetna om bin och insekters betydelse för miljön och växternas och vår egen överlevnad. I dag är vi ca 12000 biodlare i Sverige och hobbyn eller yrket sprider sig bland såväl kvinnor som män. Biodlingens största nytta är pollineringen och vår matproduktion är starkt beroende av insekter för sina skördar. Våra bin och insekter är i dag kraftigt hotade av miljögifter och sjukdomar. Biodlaren måste hjälpa bina att överleva genom en aktiv biodling utan några gifter. Bertils Honung använder INTE några kemiska produkter för sjukdomsbekämpning , bara produkter som finns naturligt i vår miljö. De rationella jordbruksmetoder som i dag används utarmar våra jordar och tar bort möjligheten för insekter att hitta en varierad fauna som är mycket viktig för deras överlevnad.  Det måste bli mer plats mellan åkerlapparna för den vilda faunan och användandet av gifter måste radikalt minska i jordbruket och i våra trädgårdar.