Bina insamlar nektar

Binas insamlade nektarn förvaras i honungsmagen. Där tillsättes mängder med enzymer och nyttiga bakterier. Har växten ett pollen som biet tycker om tas detta hem till kupan.

Bina samlar nektar, när de kommer till kupan möts det av husbin som tar emot nektarn och placerar den i vaxkakornas celler. Pollenet placeras i speciella vaxceller nära där bina har sitt yngel. Innan pollenet lagras blandas det med lite nektar. Pollen blandat med nektar används som föda till larverna som  skall bli nya bin.

Bina samlar nektar på en underbar äng

Bina samlar nektar som har en hög vattenhalt men som sänks genom att bina fläktar med vingarna så att en luftström uppstår i kupan vilket minskar vattenhalten till mellan 15 till 20 %. När vaxcellerna är fyllda med nektar med rätt vattenhalt täcks dessa med ett vax lock. Honungs ramen är klar när den är täckt till 75%.

Biodlaren tar hand om  ramarna från kuporna och täcker av vaxlocket som bina lagt över cellerna. Det är lämpligt att temperaturen i rummet är ca 25 grader, nektarn flyter då lite lättare. Ramen med honung placeras i en honungsslunga  (centrifug) där ramarna roterar runt och nektarn slungas mot väggen och rinner ner i ett uppsamlingskärl. Nektarn silas därefter så att alla vaxpartiklar och små skräp samlas upp.

Bina samlar nektar och denna tas om hand vid avtäckningen

Nektarn få nu stå i ett dygn och under tiden flyter ytterligare småpartiklar upp och lägger sig på ytan som ett tunt skumlager. Detta avlägsnas med ett smörpapper eller en skumsked. Nektarn är nu klar och ser i detta skede ut som en klar siraps liknande vätska. All nektar som kommer från växter i Sverige kommer så småningom att börja kristallisera. När processen startar måste biodlaren röra nektarn varje dag tills den blivit så fast att rörning inte  längre är möjlig. Nektarn har nu fått en kristallinisk konsistens och är nu klar att tappas på burk som honung.